facebook

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

» O FIRMIE » UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE » SZKOLENIA ZAWODOWE » SZKOLENIA BHP » KONTAKT

Wybierz:

Formularz kontaktowy:


Rodzaj szkolenia:


Imie: *
Nazwisko: *
Miejscowość:
Telefon:
E-mail: *
Zapytanie:
Pola obowiązkowe *
Wyrażam zgode na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do potrzeb realizacji zapytania

Grupa Silesia SIMP


Grupa Silesia SIMP jest jednostką franchisingową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich działającą w ramach statutowych struktur SIMP, na podstawie umowy franszyzy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.Zajmujemy się badaniami i ekspertyzami maszyn i urządzeń technicznych, wycenami majątku ruchomego i nieruchomości dla potrzeb przekształceń własnościowych, banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i in., a także usług projektowo-remontowych i modernizacyjnych w przemyśle. Nasi specjaliści posiadają uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Zatrudniamy i współpracujemy z  wysoko wykwalifikowanymi i zweryfikowanymi rzeczoznawcami SIMP oraz kadrą naukowo-techniczną Politechniki Śląskiej. Nasza działalność nakierowana jest głównie na rzetelną obsługę Klienta oraz spełnienie jego wymagań zachowując zasady bezstronności, zgodności ze stosownymi przepisami prawa oraz wymaganiami norm i przepisów technicznych. Staramy się dostosowywać do potrzeb naszych zleceniodawców pod kątem szybkości reakcji oraz możliwości dojazdu do miejsca badań.