facebook

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

» O FIRMIE » UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE » SZKOLENIA ZAWODOWE » SZKOLENIA BHP » KONTAKT

Wybierz:

Formularz kontaktowy:


Rodzaj szkolenia:


Imie: *
Nazwisko: *
Miejscowość:
Telefon:
E-mail: *
Zapytanie:
Pola obowiązkowe *
Wyrażam zgode na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do potrzeb realizacji zapytania

Ochrona Środowiska


Dzięki naszemu doświadczeniu oraz szerokiej współpracy z podmiotami
które posiadają niezbędne pozwolenia i akredytacje w zakresie ochrony środowiska oferujemy :- Cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych a także prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędów.- Cykliczne rozliczanie sprawozdań do GUS.- Pomoc w usuwaniu odpadów w tym odpadów niebezpiecznych  (azbest, PCB).- Opracowywanie wniosków o pozwolenia administracyjne (odpady, emisje do atmosfery).- Monitoring formalno - prawny przestrzegania zapisów zawartych w decyzjach  klienta dotyczących ochrony środowiska.-  Reprezentowanie interesów klienta w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).- Stałe doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno - prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych.- Przeprowadzanie  szkoleń dla pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych.- Opracowanie wewnątrzzakładowych procedur organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska.-  Zgłaszanie instalacji niewymagających pozwolenia.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do państwa dyspozycjiGrupa Silesia SIMP